סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1549

8
4
6
71
753
6
12
35
1
26
5
21
63
1
758
58
9
9
4