סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1550

362
4
15
1
85
7
3
8
2
69
1
87
2
9
1
6
19
6
71
4
832