סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1551

5
94
7
65
79
6
2
78
46
78
53
87
4
3
45
91
1
65
8