סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1552

83
2
5
2
9
5
6
892
4
8
4
389
2
2
7
347
1
9
5
8
6
9
34