סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1554

32
75
21
8
6
5
4
5
13
3
84
5
28
3
6
1
4
3
62
49
81