סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1555

65
8
2
48
6
7
37
5
8
7
2
31
8
3
4
2
43
3
5
17
8
3
26