סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1556

9
7
4
6
57
75
2
6
4
5
57
93
18
2
1
1
5
62
38
9
7
3
8