סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1558

2
45
4
6
7
3
19
87
1
6
16
78
4
8
52
82
4
7
9
8
53
6