סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1560

2
61
1
7
8
4
19
5
15
94
7
4
1
84
69
2
57
9
5
4
6
78
3