סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1561

5
7
48
2
3
9
4
8
37
1
5
53
28
9
6
75
3
8
8
5
4
61
7
3