סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1562

5
8
62
93
75
8
63
5
4
9
56
2
9
3
29
4
31
71
84
1
2