סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1563

54
89
9
5
35
76
4
72
6
8
5
6
8
35
5
97
62
2
3
83
54