סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1564

53
4
81
6
5
3
89
8
92
6
54
4
67
2
86
4
1
9
27
8
75