סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1565

7
83
9
4
6
7
23
5
6
14
3
1
9
4
29
8
9
12
5
5
3
4
12
8