סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1566

7
24
4
36
19
1
2
6
4
5
1
598
3
3
1
3
6
2
97
84
5
85
7