סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1568

5
7
23
1
49
56
8
9
16
62
39
73
4
6
49
35
2
76
5
8