סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1569

5
67
3
48
21
97
3
1
4
18
95
6
8
1
84
15
73
6
89
2