סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1570

93
1
8
2
4
5
84
3
75
32
128
51
94
7
29
9
3
1
5
1
47