סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1574

3
2
487
75
3
128
6
5
18
97
2
3
893
7
56
953
1
9