סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1575

1
8
5
63
2
489
1
4
6
19
321
17
4
6
2
378
1
87
1
4
2