סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1578

8
96
5
4
82
68
21
7
6
4
349
1
3
4
27
51
16
4
3
59
1