סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1579

627
3
97
16
3
9
5
6
48
58
3
12
3
1
86
972
13
4
5
9
92