סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1580

6
42
7
96
2
49
5
7
1
42
4
2
57
9
3
13
5
2
8
3
4
9
8
3