סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1581

2
5
64
91
37
7
8
9
3
79
42
6
82
57
3
64
19
18
76
7
8