סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1582

16
5
7
6
58
4
3
2
4
2
87
24
38
6
27
6
12
9
92
73
4