סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1584

2
83
6
936
1
2
4
7
2
5
7
4
7
2
48
31
2
1
6
97
8
1