סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1585

542
31
8
6
135
49
2
5
71
6
83
91
47
23
2
3
6
38
6