סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1586

34
19
2
7
4
3
5
2
41
9
46
7
9
26
5
4
7
8
5
91
8
84
2