סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1587

21
3
4
9
5
7
1
362
7
32
9
421
6
57
4
6
8
9
8
6
7
21
58