סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1588

2
7
6
4
12
6
8
7
9
5
3
12
6
63
298
7
7
6
82
5
7
61
91