סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1592

87
9
6
7
91
2
35
7
3
41
5
58
3
9
81
745
9
8
86
17
8