סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1593

95
9
72
3
82
6
59
7
91
8
3
1
3
459
83
1
29
94
8
9
5