סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1594

67
3
5
69
1
69
9
14
2
21
8
4
4
1
4
96
5
3
2
796
6
7
2