סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1595

7
91
58
2
7
21
7
92
63
25
39
2
3
56
3
16
4
94
8