סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1596

4
98
57
9
1
6
75
1
3
3
6
25
7
8
6
4
1
12
6
53
8
29
1