סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1597

3
8
732
79
62
1
36
9
679
8
54
83
3
7
568
2
1
3
6
8