סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1598

52
84
8
1
3
4
2
5
79
718
8
31
5
26
94
634
79