סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1599

8
26
35
3
12
654
5
4
9
1
62
5
749
8
26
8
1
1
9
58
7