סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1600

28
645
461
8
69
7
6
1
23
76
4
3
2
9
7
35
93
5
7
2
3
6