סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1601

8
24
9
6
2
3
1
9
3
4
7
84
6
57
2
49
93
4
71
357
5