סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1602

75
42
1
8
72
24
7
4
3
1
768
59
4
1
5
39
52
15
6
7
8
9
46