סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1603

3
4
26
9
8
75
21
4
2
57
8
5
29
763
4
8
4
6
6
8
9