סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1604

17
3
38
5
79
3
21
9
3
21
92
2
46
5
8
7
2
9
61
39
5