סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1605

1
16
4
25
8
7
41
5
8
6
3
1
81
54
37
78
4
92
26
8
9
3