סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1606

82
4
3
721
5
9
6
579
2
1
5
3
18
81
7
4
7
18
6
2
17