סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1607

87
4
5
2
39
21
78
3
72
53
8
64
9
415
8
37
4
8
3
1
5