סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1608

8
79
13
3
7
6
3
7
89
6
51
15
28
3
1
86
37
7
4
79
2
61