סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1609

7
3
7
95
1
8
2
48
3
1
7
8
37
8
41
5
794
6
54
56