סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1610

18
96
4
3
85
3
8
57
2
6
26
798
94
6
5
2
179
4
7
18
6