סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1611

9
8
32
54
8
4
9
7
29
682
74
3
8
46
89
7
4
6
5
2
3